Motie: ‘voldoende plekken voor beschut werk’ overgenomen