7 november 2013

Motie ‘aanpak armoede en schulden’ en ‘leefbare wijken en buurten’

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 7 november 2013, dient de PvdA samen met andere partijen een motie in over de ‘Intensivering aanpak armoede en schulden’ en een motie over ‘leefbare wijken en buurten’. Beide moties zijn nu al te lezen op deze website.

Motie leefbare wijken en buurten

Motie aanpak armoede en schulden