8 november 2013

Meer aandacht voor armoede en leefbaarheid

Mede dankzij de PvdA wordt het budget voor buurtwerkT structureel verhoogd met €74.000,-. Dit budget wordt ingezet voor sociaal fysieke maatregelen in aandachtswijken en buurten. Daarnaast worden de extra middelen die het Rijk vanaf 2014 structureel uitkeert aan de gemeente Oss ten behoeve van de intensivering van de aanpak van armoede en schulden, ingezet voor het armoede- en minimabeleid.

Mede de PvdA diende hier, tijdens de raadsvergadering van 7 november, twee moties over in. Beide moties werden door een meerderheid van de Osse gemeenteraad aangenomen.