Historisch besluit windmolenpark

Door Iris van Dinther op 15 december 2017

Op donderdag 14 december j.l. heeft de gemeenteraad een historisch besluit genomen. Er is groen licht gegeven voor de ontwikkeling van een windmolenpark ten Noorden van bedrijventerrein Elzenburg de Geer. Hier is jaren over gesproken, maar de knoop is nu eindelijk doorgehakt. Met de komst van 5 windmolens kunnen 15.000 huishoudens voorzien worden van duurzame energie. En het plan geeft ruimte voor 2 extra windmolens, die goed zijn om nog eens 6.000 huishoudens van groene stroom te voorzien.

Er is al een uitgebreid onderzoek gedaan naar de overlast die de windmolens kunnen veroorzaken voor omwonenden. Uit de MER blijkt dat geluidsbelasting en slagschaduw ruimschoots binnen de wettelijke normen blijven. De overlast die er in beperkte mate zal zijn wordt acceptabel geacht.

Tot zo ver, is de PvdA-fractie zeer tevreden met het plan. De ontwikkeling (bestemmingsplan en vergunning) kan in gang worden gezet en de windmolens kunnen er binnen enkele jaren staan. Dat is een belangrijke stap in de richting van de energie neutrale gemeente die Oss in 2050 wil zijn.

De PvdA-fractie is helaas minder gelukkig over het ontwikkelmodel. Er wordt een overeenkomst gesloten met de firma Raedthuys voor de ontwikkeling van 2 windmolens. En dan blijkt dat een slechts een klein deel van de winst die met de molens gemaakt wordt in Oss blijft. Helaas kon het in dit geval niet anders omdat Raedthuys al in vroeg stadium grondposities had verworven.

De PvdA-fractie was daarom sterk voorstander voor het ontwikkelmodel van de Energie Coöperatie Oss (ECO), voor de 2 windmolens op gemeentegrond:

  • In het model ECO kunnen de inwoners van de gemeente Oss voor een bedrag van € 1,7 miljoen participeren tegen een rente van 4% gedurende een looptijd van 15 jaar;
  • In het model ECO zal 100% van de winst (naar verwachting ca. € 189.000,- per jaar) in een duurzaamheidsfonds gestort worden, dat dient als vliegwiel voor volgende duurzaamheidsprojecten;
  • In het model ECO kan een deel van de groene stroom met een “directe overeenkomst” rechtstreeks verkocht worden aan de gemeente Oss.

Helaas had wethouder van der Schoot er voor gekozen om een tender uit te schrijven voor het ontwikkelen van de 2 windmolens op gemeentegrond, omdat hij geen vertrouwen had in het plan van ECO. Dan is de kans groot dat een groot deel van de winst naar een commerciële partij zal gaan, en veel minder geld naar het duurzaamheidsfonds.

De PvdA-fractie had er daarom in de adviescommissie ruimte al sterk op aangedrongen om het ECO-plan niet af te serveren, maar alsnog een kans te geven tijdens het half jaar dat nodig is om het bestemmingsplan vast te stellen.

Gelukkig hebben de coalitiepartijen hier goed naar geluisterd. Tijdens de raadsvergadering op 14 december is een amendement met grote meerderheid aangenomen om naast het voorbereiden van een tender, ook ECO de kans te geven om hun plan te verbeteren. De PvdA-fractie is heel blij dat ECO toch in de race blijft om de 2 windmolen op gemeentegrond te ontwikkelen. Tegelijkertijd zien wij helaas dat de grondhouding van wethouder van der Schoot t.o.v. ECO nog steeds argwanend is.

De PvdA-fractie wenst ECO het komende half jaar heel veel succes. Als ECO met een robuust plan komt en daar hebben wij alle vertrouwen in, moet dat absoluut de voorkeur krijgen boven een tender. Dit wordt voor ons ook de inzet voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Want de opbrengst van de 2 windmolens op gemeentegrond moet in Oss blijven. Het moeten windmolens worden voor en door de inwoners van Oss.

Iris van Dinther

Iris van Dinther

Ik ben Iris van Dinther, geboren en getogen in Oss. Ik ben getrouwd met Marianne en we hebben een zoon Maarten, die een HBO-opleiding Bedrijfskundige IT volgt aan de Avans in den Bosch. Ik werk al sinds 1986 bij Diosynth/ Organon en na een aantal overnames nu bij Aspen Pharma. Ik ben al ruim 25

Meer over Iris van Dinther