1 december 2014

Gounou: ‘snelheid geboden in formatie’

De PvdA Oss ziet de conclusie van informateur Heessels om het formatieproces tussen VDG, CDA en SP te laten beginnen als getalsmatig een logische  stap. De sociaal-democraten gaan ervan uit dat de drie partijen met het oog op de aankomende uitdagingen in met name de zorg, volwassen genoeg zijn om hun verschillen opzij te zetten en snel te komen tot een collegeakkoord.

Ehssane Gounou, fractievoorzitter PvdA Oss: ‘Er komt veel op ons af de komende maanden. De PvdA ziet grote uitdagingen als het gaat om het terugdringen van de werkloosheid en de forse uitbreiding van de taken rond de (jeugd)zorg. De Ossenaren verdienen een snel akkoord met inzet op deze belangrijke thema’s. Ook hoopt de PvdA dat de drie partijen die nu samen gaan onderhandelen realistische keuzes maken die toekomstbestendig zijn. Gounou ‘Er is een hoop gratis bier beloofd door partijen in de campagne. De veranderingen in de zorg kunnen bijvoorbeeld niet worden betaald door Ossenaren allerlei voorzieningen af te nemen of door de gemeentefinanciën volledig spaak te laten lopen.’

De PvdA zal de onderhandelingen volgens Gounou met speciale interesse bekijken. Gounou: ‘De PvdA is met 8 jaar collegedeelname medeverantwoordelijk geweest voor mooie ontwikkelingen in Oss en een stabiel stadsbestuur. Voor de komende periode hebben wij plannen klaarliggen om zorg dichterbij de mensen te brengen en meer werk te realiseren voor Ossenaren.’