Gounou over dramatische soap in Osse politiek

Door Ehssane Gounou op 15 mei 2018

Mijn fractie staat hier met een groot gevoel van schaamte. Schaamte dat de Osse politiek de afgelopen weken en dagen het toneel was van een dramatische soap. Een soap waarin een aantal bestuurders en politici de hoofdrol speelden en waarbij je jezelf afvraagt of het erger kan of er weer een nieuw saillant detail tevoorschijn komt. Dit drama binnen de VVD heeft niet alleen individuen geschaad, maar ook helaas het vertrouwen in de Osse politiek en die van de formerende partijen tot een dieptepunt laten zakken.

Voordat ik verder ga refereer ik graag naar een onlangs verschenen krantenartikel, waarin werd aangegeven dat om het wantrouwen in de samenleving weg te nemen, bestuurders minder vaak met elkaar ruzie moeten maken. Dit stond blijkbaar in een vertrouwelijk communicatiestrategie van het kabinet, wat ook een stuk voor het Osse bestuur had kunnen zijn. Bestuurders moeten zich houden aan een aantal principes, zoals eenheid en transparantie. Laten dit nu net de punten zijn die niet van toepassing zijn op het ‘oude college ‘. Mijn fractie benadrukt dat maatschappelijk draagvlak cruciaal is in een tijd van groeiend onbehagen in de maatschappij. Dit is dan ook de reden waarom wij, voor de geloofwaardigheid van de Osse politiek, tot dit debat hebben opgeroepen.

Een aantal punten die mijn fractie bezighoudt en waar wij voor de geloofwaardigheid van de Osse politiek publiekelijk antwoord op zouden willen:

  1. Wat is nu de juiste weergave van de werkelijkheid zoals in de krant is aangegeven, dat de leider van de VDG en de fractievoorzitter van de VVD lijnrecht tegenover elkaar staan en elkaar tegenspreken over het opgeworpen struikelblok van de wethouderskandidaat? Ongeacht het antwoord vindt de PvdA dat het niet kan dat er aan de geloofwaardigheid wordt getwijfeld van de prominente onderhandelaars.
  2. Wist de VDG dat het rommelde binnen de VVD en dat er mogelijkerwijs een zetel verloren zou kunnen gaan? Is dat de reden waarom er nu voor een partij is gegaan met 3 zetels. De PvdA vraagt dit omdat wij het zeer kwalijk zouden vinden als de optelsom belangrijker zou zijn dan de idealen. Wetende dat op zaken zoals het crematorium, mestfabriek, fietsen in het centrum, thuiszorg, Beter Oss erg ver van de standpunten van de oude coalitie staat.
  3. Hoe willen de formerende partijen het vertrouwen in de politiek herstellen en beseffen ze dat ze een excuses aan Oss verschuldigd zijn?