Gounou over coalitieproces

Door Ehssane Gounou op 14 juni 2018

Vandaag wordt het nieuwe college geïnstalleerd. Aangezien deze raad op 28 juni de inhoud van het akkoord bespreekt, zullen wij ons vandaag enkel richten op het proces van de coalitievorming.

Mijn fractie heeft het erg betreurd, dat de Osse politiek de afgelopen maanden het toneel was van een politieke soap. Een soap waarin het VDG, de SP als winnaar van deze verkiezingen, na een tal van liefdesverklaringen van SP zijde, keer op keer afwees. Een ‘oude coalitie’ die ondanks de verkiezingsnederlaag vond dat het huidige beleid doorgezet moest worden. En kostte wat het kost naar een meerderheid zocht. Een soap waarin bestuurders en politici elkaar afvielen en dit zelfs tot een extra partij in deze raad heeft geleid. Een coalitieproces wat niet alleen heel lang heeft geduurd, maar ook weinig transparant was.

Met nu als resultaat dat het voorliggende akkoord van algemeenheden een ‘herencollege’ heeft opgeleverd. Wij betreuren het ten zeerste, dat dit college diversiteit niet hoog in het vaandel heeft staan. Onzin argumenten zoals: ‘we konden geen geschikte vrouwen vinden’ of ‘vrouwen willen niet veel uren maken’ vinden we zo achterhaald en niet meer van deze tijd. Maar de meest essentiële vraag die op mijn lippen ligt is: Heeft u überhaupt wel gezocht, heeft u überhaupt als team uitgesproken, dat voor de balans en het belang van de stad diversiteit een vereiste is. Vanwege de tijd ga ik dan nog niet eens in op de diversiteit tussen kernen en stad.

Het klopt dat mijn fractie kritisch is. In het belang van de democratie en deze gemeenteraad zullen we dat ook blijven doen. Op 28 juni kunt u van ons een kritische, maar toch constructieve inzet verwachten. Ondanks dat dit ‘herencollege’ niet onze keus zou zijn geweest, zullen wij niet tegen individuen stemmen vandaag. Wij hopen dat onze inbreng wordt gezien als een signaal, dat er werk aan de winkel is om het vertrouwen terug te winnen en te laten zien dat dit college zich over persoonlijke belangen heen moet zetten.