15 november 2014

Gerben Maurix trekt zich per direct terug als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen

Vandaag heeft Gerben Maurix in een persoonlijk gesprek met het afdelingsbestuur aangegeven niet langer kandidaat te kunnen zijn voor de gemeenteraad van Oss namens de Partij van de Arbeid.

Gerben heeft besloten zich om gezondheidsredenen terug te trekken als kandidaat voor de komende verkiezingen. Achtergrond voor dit besluit is dat Gerben vanuit zijn persoonlijke situatie beoordelingsfouten heeft gemaakt door in een persoonlijke campagne gebruik te maken van de door hem verzamelde adresgegevens die daarvoor niet waren bedoeld. Dit is gebeurd buiten medeweten van de partij.

Dit heeft geleid tot een vertrouwensbreuk, waardoor een goede basis voor verdere samenwerking ontbreekt. In goed overleg met het bestuur heeft Gerben Maurix besloten om zijn politieke activiteiten stop te zetten.