Door Thijs de Boer op 2 juli 2015

Geef voetganger de ruimte (terug)

Wat wij Ossenaren allemaal gemeen hebben, is dat we streven naar een leefbare stad. Het is daarbij niet erg om af en toe te experimenteren zoals de gemeente het afgelopen jaar gedaan heeft met het toelaten van fietsers in het centrum. De meningen zijn sterk verdeeld, zoals bleek uit de fietsenquete van de PvdA en het onderzoek van de gemeente. Tijdens onze enquête vertelden mensen vol passie waarom ze voor dan wel tegen fietsen in het centrum zijn. In ons onderzoek, waarbij we duidelijk om ‘voor’ of ‘tegen’ vroegen, bleek uiteindelijk twee derde van de ondervraagden tegen te zijn. Het onderzoek van de gemeente bleef wat vager, waarbij een grote groep niet duidelijk voor of tegen was. Deze groep ondervraagden wil alleen onder bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld buiten (drukke) winkeltijden) fietsen in het centrum toestaan.

Wethouder Wagemakers wil, onder het mom van zo min mogelijk regeltjes, fietsers onbeperkt toelaten in het centrum, zonder nadere voorwaarden. Hij vindt zich in die mening gesteund door een derde van de ondervraagden in beide onderzoeken. Twee derde van de ondervraagden is tegen of wil het alleen toestaan in de “daluren” als er weinig voetgangers zijn in het centrum. Het is ons inziens onjuist die laatste groep bij de voorstanders te rekenen zoals wethouder Wagemakers gemakshalve doet.

Uiteindelijk doen de precieze cijfertjes er niet zo toe. Het is duidelijk dat een fors deel van de inwoners van Oss een probleem heeft met onbeperkt fietsen in het centrum en er hinder van ondervindt. Ouders met kinderen en bejaarden voelen zich niet meer veilig in onze stad en weer anderen ergeren zich aan de verrommelling, zonder dat de mogelijke voordelen van fietsen in het centrum hiertegen opwegen. Wij pleiten er als PvdA Oss dan ook voor om het fietsen in het centrum niet op deze manier te laten doorgaan. Laten we samen kijken hoe we als Ossenaren er voor kunnen zorgen dat we elkaar de ruimte geven zonder elkaar in de wielen te rijden.

Thijs de Boer, Voorzitter PvdA Oss

Thijs de Boer

Thijs de Boer

Sinds de Algemene Ledenvergadering van donderdag 28 april 2013 is het afdelingsbestuur weer op volle sterkte met de verkiezing van drie nieuwe bestuursleden. Thijs de Boer is gekozen tot voorzitter van de PvdA in Oss/Maasland. De functie van voorzitter was beschikbaar gekomen omdat bestuursvoorzitter Henny van Uden om persoonlijke redenen was teruggetreden. Thijs de Boer

Meer over Thijs de Boer