Door Iris van Dinther op 5 juni 2014

Cursus Politiek Actief, elevatorpitch PvdA

“PvdA voor een sterke stad.” Met die slogan is de Partij van de Arbeid in 2010 de verkiezingen ingegaan.

Een sterke stad betekent ook een financieel gezonde stad. En in een tijd van economische tegenwind is bezuinigen dan onvermijdelijk. We hebben onze verantwoordelijkheid genomen en zijn niet weggelopen voor moeilijke besluiten. Maar wel met de randvoorwaarde dat er op het armoede- en minimabeleid niet wordt bezuinigd.
Op dit moment is Oss in financieel opzicht een kerngezonde gemeente en er is ook nog een spaarpot aangelegd om de transities in de WMO, de jeugdzorg en de participatiewet op te vangen.

Voor een sterke stad is het ook van belang om te blijven investeren in de toekomst van de stad en de inwoners. Wij hebben nadrukkelijk ingezet op projecten als:
– de talentencampus, voor de verbinding tussen bedrijfsleven, onderwijs en sport;
– de ontwikkeling van een zorgboulevard, op de plaats van het voormalige ziekenhuis;
– de komst van het Pivot-park, zodat Oss een belangrijke speler blijft op het gebied van pharma;
– het bedrijventerrein Heesch West, omdat dit veel banen op zal leveren voor ons en onze kinderen;
– en last but not least een aantrekkelijk centrum, als middelpunt van een gemeente waar het prettig is om te wonen.

Onze inspanningen beginnen nu echt zichtbaar te worden. Met veel genoegen heb ik afgelopen zaterdag in het BD gelezen dat:
– “Oss een nieuwe impuls aan het stadscentrum geeft”;
– en dat “Life Science-ondernemers hun draai vinden op het Pivot-park”.

“Zuinig zijn waar het kan en investeren waar het moet”, is de rode draad die de PvdA vast zal blijven houden in het belang van Oss en alle Ossenaren.

Iris van Dinther

Iris van Dinther

Ik ben Iris van Dinther, geboren en getogen in Oss. Ik ben getrouwd met Marianne en we hebben een zoon Maarten, die een HBO-opleiding Bedrijfskundige IT volgt aan de Avans in den Bosch. Ik werk al sinds 1986 bij Diosynth/ Organon en na een aantal overnames nu bij Aspen Pharma. Ik ben al ruim 25

Meer over Iris van Dinther