24 mei 2016

Een toegankelijk Oss: Een stukje bewustwording!

Vrijdag 20 mei j.l. brachten PvdA Tweede Kamerlid Otwin van Dijk en een delegatie van ervaringsdeskundigen en lokale PvdA’ers een bezoek aan het Osse centrum om te onderzoeken hoe het gesteld staat met de toegankelijkheid van het centrum van Oss voor mensen met een beperking. Ondanks verschillende op- en aanmerkingen, zoals het slechte onderhoud van de stoepen en het verkeerd leggen van de geleide lijnen/bobbels, waren er ook positieve zaken te vermelden. Zo zijn winkels als Ter Horst van Geel en Wehberg perfect toegankelijk voor mensen met beperking en werden we daar ook zeer gastvrij ontvangen. Ook bij Chocolaterie Christiaan zijn ze zich ervan bewust dat de winkel toegankelijk moet zijn. Daar wordt nagedacht over zogenaamde traanplaten, zoals je die bij Wehberg en Juwelier vd Ven kan terugvinden.

 
Na de ronde door het centrum ging het gezelschap naar het gemeentehuis om daar met de lokale politiek, Otwin van Dijk en ervaringsdeskundigen in discussie te gaan over hoe we Oss toegankelijker kunnen maken. Uit de discussie kwamen drie belangrijke punten naar voren, die overkoepelend allemaal te maken hebben met de bewustwording. Veelal zijn bijvoorbeeld ondernemers niet op de hoogte van wat ze precies kunnen en moeten doen. Voor de mensen met een beperking ligt er de taak om jezelf te laten zien. Alleen door jezelf te laten zien en in gesprek te gaan met overheden, ondernemers etc., wordt je zichtbaar en kun je iets veranderen! Ten tweede ligt er een opdracht bij de ondernemers zelf. Mensen met een beperking zijn ook consumenten. Een toegankelijke winkel of horecagelegenheid zorgt ook voor meer klandizie, immers zo’n 10 tot 15 % van de Nederlanders heeft een beperking en binnen de gemeente Oss zijn dit zelfs 15.000 mensen, bijna 20% dus! Tot slot dient de overheid ook zelf te zorgen voor de naleving van het in kracht tredende VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. De overheid zelf zal dus het goede voorbeeld moeten geven en ervoor moeten zorgen dat overheidsgebouwen maar ook de websites drempelloos toegankelijk zijn.

 
In Nederland is er nog een lange weg te gaan, maar gezien de positieve en constructieve manier waarop er de afgelopen periode met als voortrekker Otwin van Dijk werk is gemaakt om het VN-Verdrag door de kamers te krijgen en de wijze waarop er vrijdag 20 mei op het Osse gemeentehuis is gebrainstormd moet Nederland en ook Oss de achterstand snel kunnen inhalen! Als PvdA blijven we ons hard maken voor een toegankelijk Oss voor iedereen.