Door Iris van Dinther op 18 februari 2017

Economisch belang van goederenspoor Elzenburg weegt voor wethouder den Brok (VDG) zwaarder dan de nachtrust van omwonenden

Eind januari heeft het Osse college van B&W besloten om niets meer te doen aan het verder tegengaan van geluidsoverlast van het goederenspoor naar industrieterrein Elzenburg. Een “herenakkoord” uit 2010 om ’s nachts geen gebruik te maken van het goederenspoor, zoals afgesproken tussen de Gemeente Oss, ProRail en de Osse Overslag Centrale (OOC), wordt nu losgelaten.

OOC wil zich niet meer aan de eerder gemaakte afspraken houden en wethouder den Brok gaat hier in mee. Zogenaamd omdat hij juridisch geen mogelijkheden heeft, maar in werkelijkheid kiest hij voor het economisch belang. De gemeente Oss wil kost wat kost in de top drie van “logistieke hotspots” terecht komen. Een goede nachtrust van omwonenden is blijkbaar van ondergeschikt belang.

Nu zijn er de afgelopen jaren wel flinke investeringen gedaan – bijvoorbeeld in een geluidswal – om de geluidsoverlast van het goederenspoor te beperken. Waar de piekgeluiden eerst bijna 100 dB bedroegen, is dat volgens metingen van bureau Movares nu nog 75 tot 80 dB. Daardoor is de overlast overdag afgenomen tot een enigszins acceptabel niveau. Echter piekgeluiden tot 80 dB zijn nog steeds zo hoog dat dit de nachtrust ernstig verstoord.

Bovendien hebben omwonenden geen vertrouwen in de manier waarop de metingen zijn uitgevoerd. Zelf meten ze piekgeluiden tot 85 dB.

De PvdA-fractie betreurt de gang van zaken ten zeerste. Te meer omdat het college dit besluit heeft genomen zonder overleg met omwonenden en de gemeenteraad.

In een bijna drie uur durend debat in de commissie ruimte op 16 februari j.l. heeft wethouder den Brok na lang aandringen toegezegd dat er nieuwe metingen en een GGD-onderzoek naar de gezondheidsaspecten uitgevoerd zullen worden.

De PvdA-fractie is van mening dat extra onderzoek goed is, maar constateert tegelijkertijd dat nieuwe metingen de geluidsoverlast niet op zullen lossen. Dat gaat alleen iets oplossen als het nachtelijk gebruik van het goederenspoor uit blijft. Wij dringen dan ook aan op nieuwe afspraken daarover met OOC en ProRail. En als dat niets oplevert, zouden de woningen van gedupeerde bewoners in de Adelaar, Grutto en Parallelweg extra geïsoleerd moeten worden. Wethouder den Brok heeft echter al aangegeven dat hij daar niet toe bereid is omdat dit te veel geld kost.

De PvdA-fractie zal dit dossier nauwgezet blijven volgen!

Iris van Dinther

Iris van Dinther

Ik ben Iris van Dinther, geboren en getogen in Oss. Ik ben getrouwd met Marianne en we hebben een zoon Maarten, die een HBO-opleiding Bedrijfskundige IT volgt aan de Avans in den Bosch. Ik werk al sinds 1986 bij Diosynth/ Organon en na een aantal overnames nu bij Aspen Pharma. Ik ben al ruim 25

Meer over Iris van Dinther