Door Thijs de Boer op 30 maart 2016

Column vluchtelingen

De eerste Syrische vluchteling die mijn pad kruiste was een gewezen kapitein uit het leger van Hafiz al-Assad, die in de 70-er jaren weigerde langer dienst te doen in zijn moordende leger. Hij bouwde een nieuw bestaan op in Amsterdam als biochemisch analist op de Vrije Universiteit en was daar mijn collega. Ons land heeft een lange traditie van het opnemen van vluchtelingen en dit geldt indirect ook voor Oss. De noodopvang van vluchtelingen in onze stad (merendeels mannen en een 5-tal families) in het oude belastingkantoor is zonder noemenswaardige problemen van start gegaan. De meeste bewoners zijn statushouders, ze hebben dezelfde rechten en plichten als alle andere burgers van Oss en zwermen weer uit over Nederland na een paar maanden verblijf in onze gemeente.  En van andere plaatsen in Nederland komen erkende vluchtelingen weer naar Oss om hier een plaatsje te vinden en een nieuw bestaan op te bouwen, vaak nog wachtend op gezinshereniging.  Meestal gebeurt dit geruisloos en zonder ophef: deze nieuwe Nederlanders hebben recht op een veilige plek en vinden die ook in de Osse gemeenschap. Als vrijwilliger heb ik met eigen ogen in Oss kunnen zien en ervaren dat  de vluchtelingen en statushouders niet alleen Nederland maar ook Oss erg dankbaar zijn. Met tomeloze inzet en energie willen ze dan ook graag hun steentje bij dragen aan onze stad.

De wachtlijsten voor betaalbare woningen zijn lang, maar uiteindelijk komt iedereen aan de beurt. Met of zonder de taakstelling van de gemeente Oss voor het huisvesten van erkende vluchtelingen, hebben we als stad de uitdaging om met de lange wachtlijsten te dealen. Het enige wat echt zoden aan de dijk zet is het bouwen en beschikbaar maken van meer betaalbare sociale huurwoningen: voor Ossenaren op de wacht lijst en voor erkende vluchtelingen die in de voorlopige opvangcentra wachten op een woning. Helaas een proces van lange adem. Voor de korte termijn zoeken gemeente en woning corporaties naar creatieve oplossingen. Het is goed dat na de heftige discussies en demonstraties van de afgelopen dagen nu het gesprek wordt aangegaan met de buurtbewoners van de Krinkelhoek. Het recht om te demonstreren en de vrijheid van meningsuiting zijn hoekstenen van onze samenleving, ook als dit luidruchtig is, onaangenaam en als ongepast wordt gevoeld. Het is ook voor deze vrijheid waarom vluchtelingen naar Europa komen. Maar het recht op vrijheid van meningsuiting kent duidelijke grenzen. Opruiing, vernielingen en racistische uitingen mogen niet getolereerd worden en als hier grenzen worden overschreden is handhaving nodig.

Vluchtelingen zullen blijven komen en Nederland heeft de morele en wettelijke plicht om hen een veilig thuis te bieden. Daarom moet alles in het werk worden gesteld om nieuwe woonruimte beschikbaar te maken en de middelen hiervoor vrij te maken: een opdracht voor de Osse politiek en de woningcorporaties in dialoog met alle Ossenaren. De PvdA zal zich hiervoor maximaal inzetten.

Thijs de Boer

Thijs de Boer

Sinds de Algemene Ledenvergadering van donderdag 28 april 2013 is het afdelingsbestuur weer op volle sterkte met de verkiezing van drie nieuwe bestuursleden. Thijs de Boer is gekozen tot voorzitter van de PvdA in Oss/Maasland. De functie van voorzitter was beschikbaar gekomen omdat bestuursvoorzitter Henny van Uden om persoonlijke redenen was teruggetreden. Thijs de Boer

Meer over Thijs de Boer