Door Ehssane Gounou op 22 november 2014

Bijdrage Gounou in duidingsdebat

De PvdA wil eerst van de gelegenheid gebruik maken om de winnaars van deze verkiezingen te feliciteren: de VDG, het CDA en Beter Oss.

Ik wil mijn bijdrage aan dit duidingsdebat vervolgen met een opmerking over de opkomst. Daarna zal ik stilstaan bij de duiding zoals die door de nieuwe fractie van de PvdA aan de uitslag gegeven wordt en zal ik afronden met onze visie op de vorming van een nieuw coalitie.

Opkomst

De PvdA betreurt het dat de opkomst laag is geweest. En ook al scheelt het maar een paar tienden procenten met de opkomst in 2010, zien we een dalende trend die ons zorgen baart.

We denken dan ook dat we een gezamenlijke opdracht, wat ons betreft als raad en college hebben, om de komende vier jaar nadrukkelijk te kijken op welke manier we de opkomst voor 2018 aanzienlijk kunnen verhogen.

Duiding verkiezingsuitslag

Voor wat betreft ons eigen resultaat, beseffen we dat we hebben verloren! En daar BALEN we ontzettend van, want we hadden op meer gehoopt. Ondanks onze tomeloze inzet in het college van de afgelopen vier jaar en onze volhardende campagne, moeten we helaas constateren dat de ‘landeljike trend’ ons hard geraakt heeft. Als PvdA past ons daarom bescheidenheid.

De factie beseft heel goed dat er in vergelijking met 2010 minder Ossenaren het vakje bij een PvdA kandidaat hebben in gekleurd. Die boodschap verstaan we. En als PvdA zullen we keihard aan de bak moeten om daar waar we vertrouwen verloren hebben, voor herstel te gaan zorgen.

Aan de andere kant -en dat is óók een realiteit- gaven bijna 1500 Ossenaren de PvdA wél hun vertrouwen, en daarmee de opdracht om ons met veel energie de aankomende periode te blijven inzetten. Tegelijkertijd constateren we dat ook de coalitie van de afgelopen 4 jaar een meerderheid heeft behouden. En er  dus waardering is voor wat er de afgelopen periode in de stad is bereikt.

Met het oog op de toekomst denken wij dat dat een brede verkenning in de informatie fase belangrijk is. In deze fase moet, met respect voor de verkiezingsuitslag, gezocht worden naar een combinatie van partijen die de komende vier jaar in staat is antwoorden te formuleren op een aantal uitdagingen waar Oss voor staat:

Ik noem de ambitie om de werkloosheid terug te dringen, omdat mensen zonder baan het niet makkelijk hebben in deze tijden van crisis.

Ik noem de forse uitbreiding van de taken richting gemeente met betrekking tot zorg, werk en jeugd.
Daarvoor is vooruitgang en inzet op een sterke economie ontzettend belangrijk. Maar altijd met oog voor mensen die niet mee kunnen.

Draagvlak in de stad is daarbij essentieel maar zeker niet vanzelfsprekend. Een daadkrachtige coalitie is  nodig die de komende vier jaar dagelijks werkt aan verbinding met mensen in de kernen en wijken, waarbij hun betrokkenheid centraal staat.

Hiervoor is een helder, herkenbaar en breed gedragen programma noodzakelijk, wat kan rekenen op een stabiele meerderheid voor de komende 4 jaar.

De PvdA vindt het gezien de uitslag logisch dat de VDG aan zet is voor het aanwijzen van de informateur, die gaat onderzoeken welke partijen en in welke combinatie op basis van deze uitgangspunten een stabiele meerderheid willen en kunnen gaan vormen. Nogmaals, de PvdA past bescheidenheid, maar als het moet zijn wij bereid om verantwoordelijkheid te nemen.