Door Ehssane Gounou op 17 februari 2017

Artikel 41 vragen over Welzorg

De PvdA-fractie heeft kennisgenomen van het artikel op BrabantsDagblad.nl met de titel ‘Gemeenten en cliënten zwaar ontevreden over Welzorg’. Uit dit artikel blijkt dat er na twee jaar van klachten over service en lange wachttijden de problemen nog niet zijn opgelost. En dat er nu een spoedoverleg plaatsvindt tussen gemeenten en Welzorg, waar ook de wethouder tijdens de raadsvergadering op 15 december j.l. ook naar refereerde.

De PvdA heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen gesteld aan het college:

1. Hoelang zijn de klachten bij u bekend en wat heeft u er aan gedaan om deze in de afgelopen 2 jaar te verhelpen?

2. Klopt het dat u eerder signalen van de WMO-raad en de cliënten heeft gekregen die wezen op problemen bij Welzorg?

3. Zo ja, waarom is hier niet adequaat op gereageerd?

4. Zo nee, hoe kan het dat deze klachten niet bij u terecht zijn gekomen?

5. Wat is de reden waarom u toentertijd met Welzorg in zee bent gegaan?

6. Wat gebeurt er wanneer er een van de deelnemende gemeenten uit het cluster stapt?

7. Wat heeft Welzorg zelf gedaan om de klachten te voorkomen?