Nieuws

Behoud kleinere speelvoorzieningen

12 juni 2017

Op donderdag 1 juni 2017 heeft de PvdA na aanleiding van reacties op Facebook een motie ingediend over het behoud van kleinere speelvoorzieningen. Het Osse college wil namelijk middels een nieuw beleidsplan speelruimte in Oss gaan centreren. Er wordt aangegeven dat kleinere speelruimte op ten duur gaan verdwijnen en de gecentreerde speelruimte groter worden. Ondanks de reacties

lees verder »

Partij van de Arbeid

door Arie van Zwanenburg op 9 juni 2017

Het gaat niet om de naam van de partij maar om de intentie van de partij: omzien naar de ander. Want de PvdA is van mening dat omzien naar de ander in deze toenemende individualistische wordende samenleving van groot belang is. Daarnaast is het diep triest dat er steeds meer mensen in financiële problemen komen

lees verder »

Culturele visie is samenwerken aan cultuur

door Maaike Mollen op 20 mei 2017

Een aantal initiatiefnemers willen in de oude pastorie in Ravenstein een Centrum voor Kunst, Ambacht en Design gaan vestigen. Wij vinden het geweldig dat er zoveel inzet en creativiteit aanwezig is en onderschrijven de betekenis van dit initiatief voor het toerisme in deze stad. Toch hebben wij tijdens de commissievergadering van donderdag 18 mei kritisch gereageerd,

lees verder »

Blijft er voldoende speelruimte in de wijk

door Anil Makhan op 19 mei 2017

Het Osse college wil middels een nieuw beleidsplan speelruimte in Oss gaan centreren. Er wordt aangegeven dat kleinere speelgelegenheden op ten duur gaan verdwijnen en de gecentreerde speelruimte groter worden. Wij kunnen ons voorstellen dat dit voor de ouderen kinderen niet een heel groot probleem hoeft te zijn. Maar wat gaat dit betekenen voor de kinderen die net

lees verder »

Wat te doen met het voormalig belastingkantoor?

door Anil Makhan op 25 april 2017

Het voormalig belastingkantoor in de gemeente Oss heeft een tijd gefungeerd als noodopvang voor vluchtelingen. De Osse PvdA-fractie heeft het college geadviseerd om eens te kijken naar de mogelijkheden voor een woonvoorziening in het voormalig belastingkantoor. Nadat de noodopvang is gesloten vinden wij het een goed plan om een nieuwe invulling te geven aan deze

lees verder »

Vaders aan de bak!

door Thijs de Boer op 18 april 2017

In de 70-er jaren van de vorige eeuw was Rotterdam nog een PvdA bolwerk. Onze tweede was op komst en Thonny (mijn echtgenote) was, tussen de middag, op zwangerschapsgymnastiek in het Dijkzigt-ziekenhuis. Ik werkte daar in de buurt en kon dus mooi met mijn stamhouder in de kinderwagen een rondje centrum doen. Tot mijn verbijstering

lees verder »

Osse PvdA roept college op om zienswijze in te dienen m.b.t. Mestverwerking

5 april 2017

De door de Provincie voorgestelde wijzigingen van de Verordening ruimte 2014 hebben als gevolg dat alle huidige beperkingen m.b.t. mestfabrieken op industrieterreinen in en tegen stedelijke gebieden komen te vervallen. Zo mag de mest straks ook uit overbelaste gebieden in Gelderland of Noord-Limburg komen. En door het vervallen van de begrenzing van de mestverwerkingscapaciteit in

lees verder »

Vragen over de toegankelijkheid van stemlokalen

door Ehssane Gounou op 21 maart 2017

Bij de PvdA-fractie zijn een aantal klachten ter ore gekomen betreffende de toegankelijkheid van de stemlokalen. Zo kregen we te horen dat sommigen het stemlokaal niet in konden en/of er geen verlaagde tafels aanwezig waren voor het invullen van het stembiljet. De PvdA heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen gesteld aan het college van

lees verder »

Economisch belang van goederenspoor Elzenburg weegt voor wethouder den Brok (VDG) zwaarder dan de nachtrust van omwonenden

door Iris van Dinther op 18 februari 2017

Eind januari heeft het Osse college van B&W besloten om niets meer te doen aan het verder tegengaan van geluidsoverlast van het goederenspoor naar industrieterrein Elzenburg. Een “herenakkoord” uit 2010 om ’s nachts geen gebruik te maken van het goederenspoor, zoals afgesproken tussen de Gemeente Oss, ProRail en de Osse Overslag Centrale (OOC), wordt nu

lees verder »