Thijs de Boer

Bestuurslid
Voorzitter

Sinds de Algemene Ledenvergadering van donderdag 28 april 2013 is het afdelingsbestuur weer op volle sterkte met de verkiezing van drie nieuwe bestuursleden. Thijs de Boer is gekozen tot voorzitter van de PvdA in Oss/Maasland. De functie van voorzitter was beschikbaar gekomen omdat bestuursvoorzitter Henny van Uden om persoonlijke redenen was teruggetreden. Thijs de Boer is een nieuw gezicht binnen de afdeling Oss. Hij is in mei 2012 (opnieuw) lid geworden van de PvdA en wilde wel wat doen… In het verleden is hij actief geweest in de PvdA in Groningen en Hoorn (gewestelijke afgevaardigde; meeschrijven aan verkiezingsprogramma). Hij is in 1981 naar Oss gekomen als research medewerker bij Organon: werk, werk en nog eens werk tot 2010. In die jaren is hij o.m. voorzitter geweest van Volleybalvereniging Tendoss en Lid van het Plaatselijk Bestuur van het Maaslandcollege. Nu trekt hij van Drees en wil hij daar wat voor terug doen.

  • De eerste opdracht van een voorzitter is te zorgen (samen met zijn medebestuursleden) voor een goede organisatie van de afdeling. We zullen daarvoor onze stinkende best doen, maar dat kan alleen slagen als er actieve leden zijn die zich laten “organiseren”. We zijn een open partij en ieder die dat wil kan meepraten/beslissen: met de raadsfractie (bezoek de fractievergaderingen op het gemeentehuis; voor vergaderdata zie website), op de ledenvergaderingen etc. Of een middag de handen uit de mouwen steken door mee te doen met de Doe dagen. Doel is om met een versterkte afdeling de gemeenteraadsverkiezingen in te gaan.te werken. Om dit te bereiken heeft het Afdelingsbestuur besloten om mee te doen aan het project “Brabant, samen in de aanval”. Hierover later meer.
  • Er komen Gemeenteraadsverliezingen aan en door de herindeling zullen die in November 2014 plaatsvinden, een half jaar na de rest van Nederland. Wie geinteresseerd is in de lokale politiek kan een bijdrage leveren (campagne voeren; meeschrijven aan het verkiezingsprogramma; plaatsing op de lijst) en hierover meebeslissen op de Algemene Ledenvergadering. Het Afdelingsbestuur gaat samen met onze politieke vertegenwoordigers in raad en raadscommissies werken aan een pakkend verkiezingsprogramma en een sterke lijst met breed draagvlak in stad en land. Daartoe is er al een Regiegroep ingesteld (besloten op det laatste ALV) en zal op de volgende ALV de kandidaatstellingscommissie formeel worden benoemd.
  • We zijn een politieke partij en het bestuur ziet het als een belangrijke opdracht de politieke discussie in de afdeling te stimuleren (uitnodiging landelijke politici; discussie met raadsleden, etc). Er gaat veel op de schop in 2014 en dat moet ons een zorg zijn.

Vaders aan de bak!

door Thijs de Boer op 18 april 2017

In de 70-er jaren van de vorige eeuw was Rotterdam nog een PvdA bolwerk. Onze tweede was op komst en Thonny (mijn echtgenote) was, tussen de middag, op zwangerschapsgymnastiek in het Dijkzigt-ziekenhuis. Ik werkte daar in de buurt en kon dus mooi met mijn stamhouder in de kinderwagen een rondje centrum doen. Tot mijn verbijstering

lees verder »

Column vluchtelingen

door Thijs de Boer op 30 maart 2016

De eerste Syrische vluchteling die mijn pad kruiste was een gewezen kapitein uit het leger van Hafiz al-Assad, die in de 70-er jaren weigerde langer dienst te doen in zijn moordende leger. Hij bouwde een nieuw bestaan op in Amsterdam als biochemisch analist op de Vrije Universiteit en was daar mijn collega. Ons land heeft

lees verder »

Thema avond over (intensieve) veehouderij en volksgezondheid

door Thijs de Boer op 7 december 2015

De delicate balans tussen de belangen van de volksgezondheid en de agrarische sector in onze regio was het onderwerp van een goed bezochte themavond van de PvdA Oss onder leiding van raadslid Iris van Dinther. Het spits werd afgebeten door oud-wethouder Hendrik Hoeksema, die in een Pecha Kucha pitch met als titel: “De landbouwkalender 2040:

lees verder »

Geef voetganger de ruimte (terug)

door Thijs de Boer op 2 juli 2015

Wat wij Ossenaren allemaal gemeen hebben, is dat we streven naar een leefbare stad. Het is daarbij niet erg om af en toe te experimenteren zoals de gemeente het afgelopen jaar gedaan heeft met het toelaten van fietsers in het centrum. De meningen zijn sterk verdeeld, zoals bleek uit de fietsenquete van de PvdA en

lees verder »