Maaike Mollen

Burgerlid
Sociale zaken

Mijn naam is Maaike Mollen-Veld en ik woon in Oss.  Ik ben in 1976 getrouwd met Floor Mollen en samen zorg(d)en en houden we van 4 kinderen, hun partners en  kleinkinderen.

Op dit moment werk ik bij Vivaan als social worker.  Daar werk ik in het Talentcentrum. We werken met de filosofie dat ieder mens een talent heeft  en we ondersteunen deelnemers om dit te ontdekken en te delen. Dit sluit aan bij de nieuwe veranderingen in de wetgeving en ik zie in de praktijk dat dit heel veel  mensen goed doet.  Daarvoor werkte ik bij het Internationaal Vrouwen Centrum. Daar heb ik veel geleerd van vrouwen die een andere culturele achtergrond hebben en voel me hierdoor een wereldburger. ( En dat voor iemand die in Deursen geboren is!)

Met groot plezier hoop ik volgend jaar weer voor de 18e keer medeverantwoordelijk te zijn voor een druk bezocht internationale vrouwendag. Daarnaast heb ik als vrijwilliger het voorzitterschap voor de werkgroep Oss Wereldwijd, dit is een van de pijlers van de Millenniumdoelen. Samen met leerlingen van het Hooghuis, een restauranthouder en nog andere vrijwilligers organiseerden we dit jaar voor de 3e keer een heerlijke maaltijd in het gemeenterestaurant voor ongeveer 100 personen op wereldvoedseldag. Dit is op 16 oktober.

Namens de PvdA heb ik  nu 4 jaar als gemeenteraadslid mogen werken. Dit is best pittig maar ik vind dat politiek voor iedereen van belang is en voor mij blijft dit de reden om hier veel tijd in te stoppen.

Nu geven de mensen mij de energie om hier mee door te gaan en naast het werk in het gemeentehuis vind ik het erg fijn om met mensen te praten en hou ervan om met mensen om te gaan.

Natuurlijk vind ik nog wel wat tijd om gezellige dingen te doen in mijn vrije tijd, daarom ben ik al heel erg lang lid van de filmliga, sport tweemaal per week bij Fitnezz plaza, lees graag en bezoek graag musea.

Culturele visie is samenwerken aan cultuur

door Maaike Mollen op 20 mei 2017

Een aantal initiatiefnemers willen in de oude pastorie in Ravenstein een Centrum voor Kunst, Ambacht en Design gaan vestigen. Wij vinden het geweldig dat er zoveel inzet en creativiteit aanwezig is en onderschrijven de betekenis van dit initiatief voor het toerisme in deze stad. Toch hebben wij tijdens de commissievergadering van donderdag 18 mei kritisch gereageerd,

lees verder »

Museum Jan Cunen verdient meer visie!

door Maaike Mollen op 6 februari 2015

Tijdens de periode van  2011- 2014 heeft de PvdA altijd aangegeven dat we wilden meegaan in een bezuiniging en een verzelfstandiging van Museum Jan Cunen. De partij heeft  zich ingezet om met deze bezuinigingen ook het culturele aanbod te vernieuwen en aantrekkelijker te maken voor een andere tijd. Tijdens de raadsadviescommissie ( donderdag 5 februari 2015

lees verder »