Iris van Dinther

Fractielid
Ruimtelijke zaken

Ik ben Iris van Dinther, 53 jaar en geboren en getogen in Oss. Ik ben getrouwd met Marianne en we hebben een zoon Maarten, die dit schooljaar is begonnen met zijn HBO-opleiding Informatica.

Ik werk al sinds 1986 bij Diosynth/ Organon en na een aantal overnames nu bij Aspen Pharma. Ik ben al 25 jaar actief als kaderlid van FNV Bondgenoten en al jaren actief als OR-lid bij mijn bedrijf.

Sinds 2008 zit ik namens de PvdA in de Osse gemeenteraad.  Naast het werk en de politiek ga ik iedere week een rondje fietsen met de wielerclub en geniet ik samen met Marianne en Maarten van onze vakanties.

Ik word opgetogen van positieve berichten, zoals de woningmarkt in Oss die weer aantrekt en mijn ex-Organon/MSD collega’s die na lang zoeken toch weer een baan hebben gevonden. Mijn grootste ergernis is het wegzetten van hele bevolkingsgroepen op afkomst. Voor mij telt iedereen mee ongeacht man/vrouw, jong/oud, afkomst of seksuele voorkeur. Ik ben actief in de politiek vanwege mijn vader. Hij werd als gevolg een ernstige ziekte veel te vroeg arbeidsongeschikt. Dan weet je hoe belangrijk het is dat we in Nederland een goed sociaal vangnet hebben, dat vooral dankzij de PvdA tot stand is gekomen.

Ik ben enthousiast over het inzetten op een mix van duurzame energie (windmolens langs de N329, zonnepanelen, biomassa centrale), op een zodanige manier dat we onafhankelijk worden van Russisch gas en dat de energiekosten voor particulieren lager worden. Voortaan gaan we energieneutraal bouwen.

Ik hoop u overtuigd te hebben van mijn passie om me de komende vier jaar in te blijven inzetten voor Oss.

Economisch belang van goederenspoor Elzenburg weegt voor wethouder den Brok (VDG) zwaarder dan de nachtrust van omwonenden

door Iris van Dinther op 18 februari 2017

Eind januari heeft het Osse college van B&W besloten om niets meer te doen aan het verder tegengaan van geluidsoverlast van het goederenspoor naar industrieterrein Elzenburg. Een “herenakkoord” uit 2010 om ’s nachts geen gebruik te maken van het goederenspoor, zoals afgesproken tussen de Gemeente Oss, ProRail en de Osse Overslag Centrale (OOC), wordt nu

lees verder »

PvdA Oss wil geen Mega Mestfabriek op Elzenburg

door Iris van Dinther op 17 november 2016

In juni, vlak voor de zomervakantie, werd Oss overvallen met het plan om een mestfabriek van ongekende omvang in Oss te bouwen. De provincie Noord Brabant en het Osse college van B&W hadden hier in alle stilte afspraken over gemaakt met de boeren coöperatie MACE en de Osse Overslag Centrale (OOC). De PvdA-fractie heeft direct

lees verder »

Stop paniekvoetbal V&D

door Iris van Dinther op 24 juni 2015

Via schriftelijke vragen aan het College wil de PvdA Oss erachter komen waar het misgaat in de communicatie van wethouder Wagemakers rond de berichtgeving over de V&D. Afgelopen vrijdag werd uit de mond van de wethouder opgetekend dat er ernstig rekening wordt gehouden met een vertrek van de V&D uit Oss. Later ontkracht de V&D

lees verder »

Tijdelijke SW-contracten van IBN-ers worden omgezet naar vast dienstverband

door Iris van Dinther op 10 april 2015

In november 2014 heeft de PvdA samen met de SP een motie ingediend met de oproep om IBN-medewerkers met een tijdelijk SW-contract in vaste dienst te nemen. De PvdA vond dat deze groep medewerkers, die net met veel moeite een tijdelijke baan hadden gevonden, niet tussen wal en schip mochten vallen als gevolg van de nieuwe participatiewet die

lees verder »

PvdA stelt artikel 41 vragen over afspraken FNV en gemeente

door Iris van Dinther op 2 maart 2015

Naar aanleiding van de op zaterdag 28 februari gemaakte afspraken tussen FNV Zorg & Welzijn en de gemeente, heeft de PvdA-fractie vandaag bijgaande artikel 41 vragen gesteld. De PvdA-fractie wil enerzijds helderheid krijgen over de gemaakte afspraken. Volgens Ruud Kuin (vice-voorzitter van de FNV) heeft wethouder Peters toegezegd dat hij wil zoeken naar financiële ruimte

lees verder »

Motie: ‘voldoende plekken voor beschut werk’ overgenomen

door Iris van Dinther op 13 februari 2015

Iedereen verdient fatsoenlijk werk en collega’s om zich heen! Een voorstel van de PvdA om af te zien van een maximumaantal beschutte werkplaatsen is door alle partijen van de gemeenteraad overgenomen. Met zijn motie zorgt ons raadslid Iris van Dinther ervoor dat niemand vanwege zijn beperking langs de zijlijn hoeft te blijven staan. Bijdrage Raad

lees verder »

PvdA stelt vragen over behoud van banen huishoudelijke hulp

door Iris van Dinther op 9 oktober 2014

De Osse PvdA-fractie ziet goede kansen om het verlies van banen van werknemers in de huishoudelijke hulp aanzienlijk te beperken. Allereerst is er uit het sectorplan van minister Asscher € 407.995,- beschikbaar voor de gemeente Oss, mits dat geld voor 15 oktober a.s. wordt aangevraagd bij het ministerie van VWS. De PvdA wil weten of dat geld intussen

lees verder »

Cursus Politiek Actief, elevatorpitch PvdA

door Iris van Dinther op 5 juni 2014

“PvdA voor een sterke stad.” Met die slogan is de Partij van de Arbeid in 2010 de verkiezingen ingegaan. Een sterke stad betekent ook een financieel gezonde stad. En in een tijd van economische tegenwind is bezuinigen dan onvermijdelijk. We hebben onze verantwoordelijkheid genomen en zijn niet weggelopen voor moeilijke besluiten. Maar wel met de

lees verder »