Nieuws

Museum Jan Cunen verdient meer visie!

door Maaike Mollen op 6 februari 2015

Tijdens de periode van  2011- 2014 heeft de PvdA altijd aangegeven dat we wilden meegaan in een bezuiniging en een verzelfstandiging van Museum Jan Cunen. De partij heeft  zich ingezet om met deze bezuinigingen ook het culturele aanbod te vernieuwen en aantrekkelijker te maken voor een andere tijd.

Tijdens de raadsadviescommissie ( donderdag 5 februari 2015 ) heeft de PvdA aangegeven dat wethouder Frank den Brok zijn belofte een gesprek aan te gaan met de groep Jacobs niet is nagekomen. Wij vinden dit belangrijk omdat we vrezen dat het plan van de groep Jacobs niet wordt nageleefd. Het Museum Jan Cunen boet hiermee veel van zijn kwaliteiten in. Het museum heeft een goede naam en is toonaangevend in het werken met jonge veelbelovende talenten.

De PvdA wil dat naast de twee pijlers; industriële en agrarische geschiedenis en de negentiende-eeuwse kunst dat er via de derde pijler een duidelijk accent ligt op tentoonstellingen  en activiteiten met een landelijke kunstzinnige richting.

Dit plan toont weinig overeenkomsten met de eerdere ideeën waarvoor we in het verleden gestemd hebben en  we vinden we het noodzakelijk dat er een toezegging gedaan kan worden over de richting waarin we verder kunnen gaan.

In het implementatieplan staan nog teveel onduidelijkheden over afspraken rondom endowments met het bedrijfsleven.

De PvdA vindt dat we de uitgangspunten nog eens goed onder de loep moeten nemen.  Daarna kunnen we verder om het toestemmen voor de oprichting van de stichting Museum Jan Cunen.  We zullen instemmen als er duidelijke garanties zijn die garanderen dat dit museum haar functie naar behoren kan blijven vervullen.

Geef een reactie

* = verplicht, e-mailadres wordt niet gepubliceerd.