• PvdA Oss wil geen Mega Mestfabriek op Elzenburg

  Lees meer >
 • Uitnodiging

  Om de inwoners van de gemeente Oss zoveel mogelijk bij de Osse politiek te betrekken, nodigt de nieuwe PvdA-fractie iedereen die iets te vertellen heeft uit als ‘Gast van de Fractie’.

  Uitnodiging >
 • Ombudsteam

  In uw dagelijks leven heeft u met allerlei instanties te maken, van uw energie-leverancier tot uw gemeente. Het kan voorkomen dat u hierin tegen problemen aanloopt die u niet opgelost krijgt of onoplosbaar lijken.

  Schakel het PvdA-Ombudsteam in! >

Wat te doen met het voormalig belastingkantoor?

door Anil Makhan op 25 april 2017

Het voormalig belastingkantoor in de gemeente Oss heeft een tijd gefungeerd als noodopvang voor vluchtelingen. De Osse PvdA-fractie heeft het college geadviseerd om eens te kijken naar de mogelijkheden voor een woonvoorziening in het voormalig belastingkantoor. Nadat de noodopvang is gesloten vinden wij het een goed plan om een nieuwe invulling te geven aan deze

lees verder »

Vaders aan de bak!

door Thijs de Boer op 18 april 2017

In de 70-er jaren van de vorige eeuw was Rotterdam nog een PvdA bolwerk. Onze tweede was op komst en Thonny (mijn echtgenote) was, tussen de middag, op zwangerschapsgymnastiek in het Dijkzigt-ziekenhuis. Ik werkte daar in de buurt en kon dus mooi met mijn stamhouder in de kinderwagen een rondje centrum doen. Tot mijn verbijstering

lees verder »

Osse PvdA roept college op om zienswijze in te dienen m.b.t. Mestverwerking

5 april 2017

De door de Provincie voorgestelde wijzigingen van de Verordening ruimte 2014 hebben als gevolg dat alle huidige beperkingen m.b.t. mestfabrieken op industrieterreinen in en tegen stedelijke gebieden komen te vervallen. Zo mag de mest straks ook uit overbelaste gebieden in Gelderland of Noord-Limburg komen. En door het vervallen van de begrenzing van de mestverwerkingscapaciteit in

lees verder »

Vragen over de toegankelijkheid van stemlokalen

door Ehssane Gounou op 21 maart 2017

Bij de PvdA-fractie zijn een aantal klachten ter ore gekomen betreffende de toegankelijkheid van de stemlokalen. Zo kregen we te horen dat sommigen het stemlokaal niet in konden en/of er geen verlaagde tafels aanwezig waren voor het invullen van het stembiljet. De PvdA heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen gesteld aan het college van

lees verder »

Economisch belang van goederenspoor Elzenburg weegt voor wethouder den Brok (VDG) zwaarder dan de nachtrust van omwonenden

door Iris van Dinther op 18 februari 2017

Eind januari heeft het Osse college van B&W besloten om niets meer te doen aan het verder tegengaan van geluidsoverlast van het goederenspoor naar industrieterrein Elzenburg. Een “herenakkoord” uit 2010 om ’s nachts geen gebruik te maken van het goederenspoor, zoals afgesproken tussen de Gemeente Oss, ProRail en de Osse Overslag Centrale (OOC), wordt nu

lees verder »

Artikel 41 vragen over Welzorg

door Ehssane Gounou op 17 februari 2017

De PvdA-fractie heeft kennisgenomen van het artikel op BrabantsDagblad.nl met de titel ‘Gemeenten en cliënten zwaar ontevreden over Welzorg’. Uit dit artikel blijkt dat er na twee jaar van klachten over service en lange wachttijden de problemen nog niet zijn opgelost. En dat er nu een spoedoverleg plaatsvindt tussen gemeenten en Welzorg, waar ook de

lees verder »

Osse PvdA stelt vragen aan B&W “Minima kunnen goedkoper lenen”.

door Ehssane Gounou op 5 februari 2017

Woensdag 18 januari j.l. publiceerde het Brabants Dagblad een artikel over de woekerrentes die berekend wordt door Gemeentelijke kredietbanken. De gemeente Den Haag heeft onlangs besloten dat minima straks goedkoper geld kunnen lenen. Den Haag verlaagt het rentetarief van de sociale kredietbank van 11,5 naar 2,3%. Andere gemeenten zoals Rotterdam en Den Bosch onderzoeken een

lees verder »

PvdA Oss wil geen Mega Mestfabriek op Elzenburg

door Iris van Dinther op 17 november 2016

In juni, vlak voor de zomervakantie, werd Oss overvallen met het plan om een mestfabriek van ongekende omvang in Oss te bouwen. De provincie Noord Brabant en het Osse college van B&W hadden hier in alle stilte afspraken over gemaakt met de boeren coöperatie MACE en de Osse Overslag Centrale (OOC). De PvdA-fractie heeft direct

lees verder »

Osse PvdA betreurt ontwikkelingen rondom Mega Mestfabriek

16 november 2016

Ondanks veel bezwaar verleent het provinciebestuur een vergunning voor de vestiging van een Mega Mestfabriek in Oss. Hiermee lijkt D66 gedeputeerde Anne-Marie Spierings de komst van de fabriek er kost wat kost door te drukken. Ook Raadslid Iris van Dinther heeft zijn afkeur al laten blijken via de volgende Tweet. Morgen volgt er een uitgebreidere reactie

lees verder »